Matematiikan lähtötasokartoitukset

MAOL2-oppimisympäristöstä löytyy lähtötasokartoitukset toisen asteen matematiikan opintojen alkuun. Sekä lukioon että ammatilliseen koulutukseen on suunniteltu omat tesit.

Lähtötasokartoitusten tavoitteena on saada mahdollisimman paljon informaatiota osaamisen tasosta järkevän mittaisella tehtäväsarjalla. Kartoitus tarjoaa opettajalle ja opiskelijalle tietoa mahdollisista osaamisaukoista. Näin tukitoimet voidaan suunnata oikeille henkilöille ja oikeisiin aiheisiin.

Kartoituksen kesto on 60 minuuttia. Tehtävät ovat monivalintoja ja ne on jaoteltu teemoittain. Jokainen väärä vastausvaihtoehto on luokiteltu tyypillisiin virhekäsitysluokkiin. Kartoitus kertoo siis osaamisesta matematiikan eri osa-alueilla ja myös mahdollisista virhekäsityksitä.


Lähtötasokartoituksen lisääminen kurssille

Lähtötasokartoitus on osa MAOL2-lisenssejä ja se teetetään ryhmille kurssien kautta.

1. Luo ensin kurssi (tai voit käyttää olemassa olevaa kurssia).

2. Valitse vasemman laidan navigaatiosta Kokeet ja testit -osioista Kartoitukset.

3. Valitse otsikon Ylläpidon luomat kokeet Matematiikan alkukartoitus lukioon tai Matematiikan alkukartoitus (ammatillinen) klikkaamalla silmä-kuvaketta.

4. Avautuvassa esikatselussa voit tutustua testin kysymyksiin. Ohjelmisto arpoo kullekin opiskelijalle oman toisiaan vastaavan tehtäväsarjan.

5. Lisää kartoitus kurssille klikkaamalla Lisää koe ryhmällesi

6. Valitse kurssi ja ajankohta, jolloin kartoitukseen vastaamisen voi aloittaa. Kokeen kesto on aina 60 minuuttia. Kohdasta Kartoitukset ja Kursseille lisätyt kokeet voit muokata aloitusaikaa ja poistaa kartoituksia kursseilta.


Lähtötasokartoitukseen vastaaminen

Jotta opiskelija voi vastata lähtötasokartoitukseen, hänen tulee olla opiskelijana kurssilla, johon kartoitus on lisätty.

1. Syötä opettajan antama kurssikoodi tai liity aiemmalle kurssille, johon opettaja on lisännyt kartoituksen

2. Valitse kurssin navigaatiosta kohta Kartoitukset

3. Avaa kartoitus silmä-kuvakkeesta

4. Aloita koe

5. Kun olet valmis, klikkaa Tallenna ja palauta koe ja sen jälkeen Lähetä opettajalle. Voit vielä jatkaa koetta, jos ohjelma kertoo, että joku tehtävä on vielä vastaamatta.


Tulosten tarkastelu

Opettaja näkee kaikkien opiskelijoiden tulokset kootusti ja lähettää tulokset ja haluamansa palautteen heille. Ilman opettajan toimenpiteitä opiskelijat eivät näe tuloksia.

1. Palaa navigaatiossa kohtaan Kartoitukset ja valitse Katso kaikkien kartoitusten vastaukset

2. Valitse pudotusvalikosta haluamasi kartoitus. Kartoituksen nimen perässä oleva aika on se, jolloin olet lisännyt kartoituksen kurssille.

3. Tulokset näkyvät kootusti Statistiikka-työkalusta. Voit halutessasi selata myös yksittäisen opiskelijan vastauksia klikkaamalla nimestä.

4. Tulokset ja kommentointi -sivulla näet kolme erilaista taulukkoa:

  • Kokoava taulukko kertoo kuinka monta prosenttia oikein opiskelija on saanut kaikista tehtävistä ja kuinka eri aihealueet ovat sujuneet
  • Teemakohtaisessa tuloslistassa opiskelijan tuloksia voi tarkastella tarkemmin teemoittain. Värikoodaus kertoo opettajalle nopeasti, jos jonkin teeman osaaminen on heikompaa
  • Virheluokittelusta näkee, jos opiskelijalla toistuu jokin virhekäsitys. Värikoodaus nostaa virheellisten vastausten määrät helposti huomattaviksi

Halutessasi saat tulokset myös taulukkomuodossa klikkaamalla Lataa Excel.

5. Lähetä tulokset ja mahdolliset kommentit opiskelijoille sivun lopusta kohdasta Kommentit opiskelijoille. Voit halutessasi kirjoittaa opiskelijalle myös sanallisen palautteen.

6. Kun opettaja on lähettänyt tulokset, opiskelija näkee ne kurssilta kohdasta Kartoitukset ja klikkaamalla kyseisen kartoituksen Tulokset. Opiskelija näkee oman kokoavan taulukkonsa ja sanallisen automaattisesti muodostuvan palautteen (Sinulta sujui… ja Tarvitset vielä harjoitusta…) sekä opettajan mahdolliset kommentit.


Kysyttävää? Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä maol2@mfka.fi