Mikä on MAOL2 – oppimisympäristö?

MAOL2 tarjoaa runsaasti erilaisia tehtäviä ja teoriakokonaisuuksia matemaattisten aineiden opettajien käyttöön.

Suunnittelussa ja toteutuksessa on otettu huomioon matemaattisten aineiden erityispiirteet ja -tarpeet.  Uuden oppimisympäristön toiminnallisuuksien innoittajana on toiminut suosittu Läksyvihko.fi-palvelu.

MFKA-Kustannus kustansi useiden vuosien ajan matematiikan, kemian ja fysiikan yo-tehtävien malliratkaisuja, joiden avulla yo-kokelaat pystyivät valmistautumaan kokeisiin. Tutkinnon digitalisoitumisen myötä painettujen kirjojen julkaisu ei ole ollut enää järkevää. MAOL2 tarjoaa loistavan mahdollisuuden tämän materiaalin uudelleenkäyttöön. Palvelusta löytyy runsaasti vanhoja YO-koetehtäviä. Lisäksi siellä on uuden lukion opetussuunnitelman mukaisia tehtäviä ja YO-kokeisiin valmistavia tehtäviä. Tehtävät on luokiteltu, joten juuri oikeanlaisen tehtävän löytäminen on helppoa. Opettajilla on myös mahdollisuus muokata tehtäviä ja lisätä tehtäväpankkiinsa omia tehtäviä. Näin tehtävien uudelleenkäyttö seuraavilla opintojaksoilla tulee olemaan helppoa.