Mikä on MAOL2 – oppimisympäristö?

MAOL2 tarjoaa runsaasti erilaisia tehtäviä ja teoriakokonaisuuksia matemaattisten aineiden opettajien käyttöön yläluokille ja toiselle asteelle. Suunnittelussa ja toteutuksessa on otettu huomioon matemaattisten aineiden erityispiirteet.

MAOL2 -oppimisympäristöstä löytyy vanhoja YO-koetehtäviä vuodesta 2009 lähtien. Lisäksi siellä on uuden lukion opetussuunnitelman mukaisia tehtäviä ja YO-kokeisiin valmistavia tehtäviä. Perusopetuksen tehtäväpankissa on yli 1500 matematiikan tehtävää: drillaustehtäviä oppilaille, tunti- ja kotitehtäviä opetuskäyttöön sekä vanhoja valtakunnallisten kokeiden tehtäviä. Ammatillisen puolen lisenssillä saa käyttöön matematiikan perustehtäviä ja laadukkaan lähtötasokartoituksen.

Oppimisympäristön tehtävät on luokiteltu, joten juuri oikeanlaisen tehtävän löytäminen on helppoa. Opettajilla on myös mahdollisuus muokata tehtäviä ja lisätä tehtäväpankkiinsa omia tehtäviä. Näin tehtävien uudelleenkäyttö seuraavilla opintojaksoilla tulee olemaan helppoa.